900 SensePro® Hob

Tervetuloa Electroluxiin

Onnittelut uudesta, intuitiivisesta Electroluxin keittotasosta. Olet valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Keittotason osat

Tutustu uuteen SensePro® -keittotasoosi. Tutustu sen toimintoihin ja aloita sen jälkeen ruoanlaitto.

 1. Induktiokeittoalue Avustava ruoanvalmistus
 2. Induktiokeittoalue Avustava ruoanvalmistus ja Pannulla paistettu
 3. Käyttöpaneeli
 4. Induktiokeittoalue
 5. Alue antennilla Varoitus: Älä aseta tälle keittotason alueelle mitään.

Käyttöpaneelin osat

Käyttöpaneelista pääset helposti kaikkiin tarvitsemiisi keittotason toimintoihin.

 1. PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
 2. Valikko avaaminen ja sulkeminen.
 3. Paistolämpömittari käytettyjen keittotoimintojen pikavalinta.
 4. Alueen valinta valitun alueen liukuohjaimen aktivoimiseen.
 5. Alueen merkkivalo liukuohjaimen alueen tarkistamiseen.
 6. Ajastintoiminnon kytkeminen toimintaan.
 7. Liukuohjain tehotason säätämiseen.
 8. PowerBoost suuren vesimäärän nopeaan kiehauttamiseen.
 9. Käyttöpaneelin lukitsemiseen.
 10. Hob²Hood-infrapunasignaalin näyttöikkuna. Sitä ei saa peittää.
 11. Tauko kaikkien toiminnassa olevien keittoalueiden säätämiseksi alhaisimpaan tehotasoon.
 12. Nykyisen tehotason näyttäminen.
 13. Silta keittoalueiden yhdistämiseen.
 14. Voimakas yhteys / Ei signaalia. Näyttää Paistolämpömittari ja antennin välisen yhteyden signaalin voimakkuuden.

Paistolämpömittari kuvaus

Langaton ja paristovapaa anturi mahdollistaa täydellisen lämpötilanhallinnan.

 1. Mittauskohta
 2. Minimitaso
 3. Suositeltu upotusalue (nesteet)
 4. Kalibrointikoodi
 5. Koukku Paistolämpömittari asettamiseksi reunaan
 6. Kahva sisäisellä antennilla

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu SensePro®-keittotasosi tärkeimpiin toimintoihin ja ominaisuuksiin.

Mahdollistaa lämpötilan mittaamiseen muun muassa Lämpötilamittari- ja Pannulla paistettu -toiminnoissa sekä eri ruokalajien tarkan lämpötilan säilyttämisen Sous-vide -toimintoa käyttäessä.

Helpottaa ruoanlaittoa antamalla valmiita reseptejä eri ruokalajien valmistamiseen, esimääritettyjä asetuksia sekä yksityiskohtaisia ohjeita. Voit käyttää toimintoa Paistolämpömittari kanssa tai sitä ilman.

Tyhjiöön pakattujen ruokien pitkä kypsennys alhaisessa lämpötilassa vitamiinien ja aromien säilyttämiseksi.

Erilaisten ruokien paistaminen tehotasojen automaattisella säädöllä. Toiminto auttaa välttämään ruoan tai öljyn liiallisen kuumenemisen.

Suklaan tai voin sulattaminen alhaisella tehotasolla.

Mahdollistaa vasemmalla olevien keittoalueiden yhdistämisen ja suurempien keittoastioiden käyttämisen. Voit käyttää toimintoa Pannulla paistettu -toiminnon kanssa.

Suuren vesimäärän nopeaan kiehauttamiseen.

Keittotason yhdistäminen erityiseen liesituulettimeen. Toiminto säätää puhaltimen nopeuden sen mukaisesti.

Aloita

Noudata näitä ohjeita helpottaaksesi uuden laitteesi käyttöönottoa.
Kirjoita sarjanumero ylös

Kirjoita sarjanumero ylös ennen asentamista. Oikean palvelun ja tuen saaminen on helpompaa, kun ilmoitat keittotasosi sarjanumeron (esim. ottaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen).

Sarjanumero on merkitty keittotason alaosassa olevaan arvokilpeen.

Asennus

Varmista ennen ruoanlaittoa, että uusi keittotaso on asennettu virheettömästi.

Noudata laitteen mukana toimitettuja ohjeita. Sähkökytkennät saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja.

Kalusteeseen asennettua keittotasoa saa käyttää vasta, kun se on asennettu sopiviin, soveltuvien määräysten mukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

Huomautus: Jos laite asennetaan laatikon yläpuolelle,
 • laatikossa olevat esineet voivat lämmetä ruoanlaiton aikana keittotason ilmanvaihdon seurauksena.
 • Laatikossa ei saa säilyttää pieniä paperipaloja tai -arkkeja. Paperi voi muutoin joutua ilmavirtauksen vuoksi jäähdytyspuhaltimiin, jolloin puhaltimet voivat vaurioitua tai jäähdytysjärjestelmän teho heikentyä.

Lisätietoa keittotason sijoittamisesta

 • Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Kuumat keittoastiat voivat pudota laitteesta, kun ovi tai ikkuna avataan.
 • Jos laite on asennettu laatikon yläpuolelle, keittotason alaosan ja laatikossa säilytettävien esineiden välisen etäisyyden on oltava vähintään 2 cm.
 • Poista laitteen alla olevaan kaappiin mahdollisesti asennetut erotuslevyt.

Lisätietoa sähköliitännästä

 • Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.
 • Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
 • Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
 • Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
 • Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
 • Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
 • Käytä oikeaa virtajohtoa.
 • Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
 • Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
 • Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
 • Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
 • Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
 • Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
 • Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
 • Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

 • Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
 • Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
Käyttöönotto

Suorita ohjeidemme avulla alustavat asetukset ennen uusien kulinaaristen ruokien valmistamista.

Yhdistä SensePro® -keittotaso ja määritä asetukset ennen ruoanvalmistuksen aloittamista.

Ensimmäinen puhdistus

Varmista optimaaliset olosuhteet keittotasolle ja Paistolämpömittari helpolla ensimmäisellä puhdistuksella.

Varmista, että keittotaso on sammutettu ja jäähtynyt.

 1. Puhdista keittotaso lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
 2. Puhdista Paistolämpömittari lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Alustava asennus

Määritä uusi SensePro®-keittotasosi omien tarpeidesi mukaan.

Kun keittotaso kytketään päälle ensimmäisen kerran, se pyytää asettamaan asetukset Kieli, Näytön kirkkaus ja Äänenvoimakkuus.

 1. Kytke keittotaso toimintaan koskettamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.
 2. Kosketa aloitussivulla Start.
 3. Valitse haluamasi Kieli ja kosketa Ok.
 4. Valitse haluamasi Näytön kirkkaustaso ja kosketa Ok.
  Taso 4 on kirkkain.
 5. Valitse haluamasi Äänenvoimakkuus ja kosketa Ok.
 6. Viimeistele alustava asennus koskettamalla Ok.
Paistolämpömittari

Kalibroi Paistolämpömittari helposti parhaiden lopputulosten saavuttamiseksi.

Käytä keittoastiaa, jonka pohjan halkaisija on 180 mm.

Oikein kalibroitu Paistolämpömittari mittaa 100 °C veden lämpötilan +/- 2 °C tarkkuudella.
 1. Varmista, että Paistolämpömittari on yhdistetty keittotasoon.
  1. Kosketa painiketta .
  2. Valitse Asetukset > Paistolämpömittari > Yhteyden muodostaminen.
  3. Vertaa näytössä näkyvää viisinumeroista koodia Paistolämpömittari kaiverrettuun koodiin.
   Jos koodit ovat samat, Paistolämpömittari ja keittotaso on yhdistetty.
  4. Kosketa poistuaksesi Valikko.
  5. Jos keittotasoa ja Paistolämpömittari ei ole yhdistetty, yhdistä ne.
 2. Aseta Paistolämpömittari keittoastian reunaan.
 3. Täytä kattila kylmällä vedellä vähintään minimitasoon saakka.
  Tärkeää: Älä lisää veteen suolaa. Suola voi vaikuttaa kalibrointiin.
 4. Aseta keittoastia vasemmalla edessä olevalle keittoalueelle.
 5. Kosketa painiketta .
  Valikko näkyy näytössä.
 6. Valitse Asetukset > Paistolämpömittari > Kalibrointi ja noudata näytölle tulevia ohjeita.
 7. Kosketa Start keittoalueen vieressä.
  Kalibrointi käynnistyy.
  Tärkeää: Jos kalibrointi kestää yli kolme minuuttia, vaihda keittoastia ja toista toimenpide vaiheesta 1.
Kun kalibrointi on valmis, näyttöön tulee näkyviin ponnahdusikkuna.
Keittotason kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Voit aloittaa ruoanvalmistuksen yhdellä kosketuksella.

Kosketa yhden sekunnin ajan keittotason kytkemiseksi toimintaan tai pois toiminnasta.
Kun keittotaso kytketään pois toiminnasta, myös Lukitustoiminto kytkeytyy pois päältä.
Käyttöpaneelin käyttäminen

Keittotason kaikki toiminnot ovat käytettävissä näyttöä koskettamalla.

Taustavalaistuja symboleja on saatavilla. Osa symboleista häviää, kun keittotaso on kytketty toimintaan. Ne syttyvät uudelleen näyttöä koskettaessa.

 1. Käynnistä ajastin (ajanlaskenta tai hälytinajastin) koskettamalla ensin vastaavan keittoalueen symbolia.
 2. Kosketa vastaavaa symbolia
  • toiminnon kytkemiseksi toimintaan tai pois toiminnasta, tai
  • parametrin asetuksen tarkistamiseksi tai muuttamiseksi, tai
  • Valikko tai alavalikon avaamiseksi.
  Valittu toiminto kytkeytyy toimintaan, kun sormi poistetaan näytöltä.
  Joidenkin toimintojen kohdalla toiminnon käynnistämisen yhteydessä tulee näkyviin lisätietoa. Jos haluat poistaa toiminnon ponnahdusikkunan pysyvästi käytöstä, kosketa ennen toiminnon kytkemistä toimintaan.
 3. Valinnainen: selaa käytettävissä olevia toimintoja siirtämällä sormea näytöllä.
  Selausnopeus määräytyy liikkeen nopeuden mukaan.
  Lopeta selaus koskettamalla näyttöä.
Näytön symbolit

Tutustu näytön symboleihin näytön helppoa navigointia varten.

Symboli Toiminto
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.

Siirtyminen yhden tason verran takaisin-/eteenpäin Valikko.

Näytön ohjeiden selaaminen ylös-/alaspäin.
Lisätoiminnon kytkeminen toimintaan / pois toiminnasta.
Ponnahdusikkunan sulkeminen.
Asetuksen peruuttaminen.
Valikko

Selaa Valikko keittotason kaikkien toimintojen hyödyntämiseksi.

 1. Kosketa näytössä Valikko avaamiseksi.
 2. Kosketa tai Valikko selaamiseksi.
 3. Poistu Valikko
  • koskettamalla , tai
  • koskettamalla näytön oikeaa puolta ponnahdusikkunan ulkopuolella.

Päivittäiskäyttö

Mitä haluat valmistaa tänään? Kaikki tarvitsemasi tiedot ja ohjeet.
Keittoalueiden käyttö

Anna SensePro® -keittotasosi auttaa kulinaaristen aterioiden valmistuksessa.

Varmista, että keittoastia sopii induktiokeittotasoihin.

Huomautus:

Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.

Keittoalueen tehotaso voi olla rajallinen, jos muita keittoalueita on toiminnassa.

Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.

 1. Aseta keittoastia valitun keittoalueen keskelle.
  Alue mukautuu automaattisesti keittoastian pohjan kokoon.
  Keittoalueen liukuohjain tulee näkyviin näyttöön. Se näkyy muutaman sekunnin ajan.
  Huomautus: Liukuohjain voidaan sulkea napauttamalla näyttöä liukuohjaimen alueen ulkopuolella.
 2. Aseta haluamasi tehotaso koskettamalla tai liu'uttamalla sormea.
  Symboli näkyy punaisena ja se suurenee ilmoittaen, että asetus on valittu.

Kosketa ruoanvalmistuksen päätyttyä keittoalueen symbolia ja aseta tehotasoksi 0.

Tehotason säätäminen

Tehotason helppo säätö liukuohjaimilla.

Varmista, että keittotaso on kytketty toimintaan ja että sopiva keittoastia on asetettu keittoalueelle.

Keittoalueen tehotaso voi olla rajallinen, jos muita keittoalueita on toiminnassa. Suurin tehotaso näkyy liukukytkimessä. Ainoastaan valkoisella näkyvät arvot ovat käytössä.

 1. Kosketa keittoalueen symbolia.
  Keittoalueen liukuohjain tulee näkyviin näyttöön. Liukuohjain on käytössä muutaman sekunnin ajan.
  Huomautus: Liukuohjain voidaan sulkea napauttamalla näyttöä liukuohjaimen alueen ulkopuolella.
 2. Aseta haluamasi tehotaso koskettamalla tai liu'uttamalla sormea.
  Symboli näkyy punaisena ja se suurenee ilmoittaen, että tehotaso on valittu.
Käyttö PowerBoost

Tarvitsetko voimakasta lämpöä hetken aikaa? PowerBoost-toiminnon avulla voit kiehauttaa nopeasti suuriakin vesimääriä ja kuumentaa aina tarvittaessa pannut.

 1. Kosketa haluamasi alueen symbolia.
 2. Kosketa painiketta .
  Symboliin syttyy punainen valo ja se suurenee. Keittoalueen teho paranee.
  Huomautus:PowerBoost kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta manuaalisesti muuttamalla alueen tehotasoa.
Kahden keittoalueen yhdistäminen

Tarvitsetko suuremman keittoalueen? Kosketa siinä tapauksessa Silta-symbolia.

Yhdistetyt keittoalueet toimivat yhden alueen tapaan samalla tehotasolla.
 1. Kytke keittotaso toimintaan.
 2. Aseta keittoastia vasemmanpuoleisille keittoalueille.
  Tärkeää: Keittoastian tulee peittää molempien alueiden keskiosat. Keittoastiaa ei saa asettaa aluemerkinnän ulkopuolelle.
 3. Kosketa keittoalueiden yhdistämiseksi.
  Alueen symboli muuttuu.

Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla .

Keittoalueiden määritykset

Lisätietoa keittoastian oikeasta koosta sekä PowerBoost-toiminnon maksimikestosta kullakin keittoalueella.

Keittoalueiden teho riippuu osittain materiaalista ja keittoastian halkaisijasta. Parametriarvo voi vaihdella hiukan määritetystä arvosta keittoastian mukaan. Käytä korkeintaan määritetyn halkaisijan kokoista keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Keittoalue Nimellisteho (suurin tehotaso) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, kesto enintään [min] Keittoastian halkaisija [mm]
Vasemmalla edessä 2300 3200 10 125–210
Vasemmalla takana 2300 3200 10 125–201
Oikealla edessä 1400 2500 4 125–145
Oikealla takana 1800 2800 10 145–180
Tehotason suositukset

Valitse sopivin tehotaso erinomaisen lopputuloksen saavuttamiseksi sekä energian säästämiseksi.

Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole lineaarinen. Virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.

Luettelo tehotason suosituksista

Valitse sopiva tehotaso ruokalajiin loistavien tulosten saavuttamiseksi ja energian säästämiseksi.

Tehotaso Käyttökohde: Aika (min) Vinkkejä
1 Valmiiden ruokien lämpimänäpito. tarpeen mukaan Aseta keittoastian päälle kansi.
1-2 Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen. 5–25 Sekoita aika ajoin.
1-2 Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut kananmunat. 10–40 Valmista kannen alla.
2-3 Riisin ja maitopohjaisten ruokien hauduttaminen, valmiiden ruokien lämmittäminen. 25–50 Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia kypsennyksen puolivälissä.
3-4 Höyrytetyt vihannekset, kala, liha. 20–45 Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen.
4-5 Höyryssä kypsennetyt perunat. 20–60 Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.
4-5 Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot. 60–150 Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.
6-7 Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun, kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paistaminen. tarpeen mukaan Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8 Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit. 5–15 Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9 Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus. - -
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä. -
Huomautus: Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
Paistolämpömittari

Aseta Paistolämpömittari oikein hyvän yhteyden luomiseksi keittotasoon.

Säilytä Paistolämpömittari alkuperäisessä pakkauksessa käyttökertojen välissä.

 • Varmista, ettei signaali ole estynyt. Jos käytät Paistolämpömittarivasemmalla edessä olevalla keittoalueella, suurikokoisia keittoastioita ei saa asettaa vasemmalla takana olevalle keittoalueelle. Siirrä suurikokoinen keittoastia sen sijaan oikealla takana olevalle keittoalueelle.

 • Aseta Paistolämpömittari antennin lähelle.
  • Keittotason vasen puoli: klo 1–3 asentoon.
  • Keittotason oikea puoli: klo 9–11 asentoon.

 • Seuraavat näytön merkkivalot osoittavat keittotason ja Paistolämpömittari välisen yhteyden voimakkuuden: , , . Jos keittotaso ei voi luoda yhteyttä, merkkivalo syttyy. Paistolämpömittari voidaan siirtää keittoastian reunaa pitkin yhteyden luomiseksi tai vahvistamiseksi. Keittotaso päivittää yhteyden tilan kolmen sekunnin välein.

Paistolämpömittari käyttäminen nesteissä

Aseta Paistolämpömittari oikein loistavien tulosten saavuttamiseksi.

Paistolämpömittari mittaa lämpötilat 120 °C:seen saakka.

Aseta Paistolämpömittari keittoastian reunaan koukun avulla.
Pidä Paistolämpömittari pystyasennossa niin, että kahva on astian ulkopuolella.
Tärkeää: Varmista, että Paistolämpömittari on upotettu nesteeseen noudattaen suositeltua upotusaluetta. Minimitaso on peitettävä.
Paistolämpömittari käyttäminen kiinteässä ruoassa

Aseta Paistolämpömittari oikein loistavien tulosten saavuttamiseksi.

Paistolämpömittari mittaa lämpötilat 120 °C:seen saakka.

 1. Aseta Paistolämpömittari ruoan paksuimpaan kohtaan minimitasoon saakka.
  Mittauskohdan on oltava ruoan keskiosassa.
 2. Varmista, että Paistolämpömittari on asetettu hyvin ruokaan ja kahva osoittaa alaspäin.
  Älä anna Paistolämpömittari metalliosien koskettaa keittoastian seinämiin.
 3. Kun valmistat 2–3 cm paksuista lihaa tai kalaa, Paistolämpömittari kärjen tulee olla keittoastian pohjassa.
 4. Jos käytät planchaa, Paistolämpömittari kahvan tulee olla planchan ulkopuolella oikealla puolella.
 5. Poista Paistolämpömittari ennen ruoan kääntämistä.
Paistolämpömittari tekniset tiedot

Tekniset tiedot.

Paistolämpömittari on hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa.
Parametri Arvo
Käyttötaajuus 433,05 – 434,73 MHz
Maksimilähetysteho 5 dBm
Lämpötilaväli 0–120 °C
Ruoan valmistus ja kypsennys
Anna SensePro® -keittotasosi helpottaa jokapäiväistä elämääsi ja ruoanlaittoa.
Avustava ruoanvalmistus

Halusitpa sitten valmistaa suosikkiruokasi helposti tai kokeilla uusia reseptejä, SensePro®-keittotaso on valmis auttamaan.

Avustava ruoanvalmistus helpottaa ruoanlaittoa antamalla valmiita reseptejä eri ruokalajien valmistamiseen, esimääritettyjä asetuksia sekä yksityiskohtaisia ohjeita. Saatavilla olevat valinnat riippuvat valmistettavasta ruokalajista.

Avustava ruoanvalmistus tarjoaa muun muassa seuraavat toiminnot:
 • Sous-vide,
 • Pannulla paistettu,
 • Haudutus, ja
 • Uudelleen lämmitys.
Eri Avustava ruoanvalmistus -toiminnot mahdollistavat erilaisten parametrien asettamisen.
 • Oletustehotasoa voidaan muuttaa Pannulla paistettu -toiminnossa. Joidenkin ruokalajien kohdalla Pannulla paistettu -toimintoa voidaan käyttää Paistolämpömittari -toiminnolla ruoan sisälämpötilan tarkkailemiseksi.
 • Useimmissa toiminnoissa (esim. Sous-vide ja Haudutettu voidaan muuttaa oletuslämpötilaa.
 • Voit muuttaa oletusaikaa tai asettaa ajan nykyistä ruoanlaittojaksoa varten. Sous-vide -toiminnossa vähimmäisaika on esimääritetty.
Käynnistä Avustava ruoanvalmistus

Anna keittotasosi varmistaa erinomaiset tulokset ruokaa valmistaessa.

Käytä Avustava ruoanvalmistus -toimintoja keittotason vasemmalla puolella. Käytä Pannulla paistettu -toimintoa vasemmalla edessä olevalla keittoalueella tai molemmilla vasemmanpuoleisilla keittoalueilla siltatoimintoa käyttäessä.

Tärkeää: Älä kuumenna keittoastiaa ennen ruoanlaittoa. Käytä tarvittaessa ainoastaan kylmää hanavettä tai nestettä.
Tärkeää: Noudata näytölle tulevia ohjeita käyttäessä Pannulla paistettu -toimintoa. Lisää öljy, kun pannu on kuuma.
Tärkeää: Toiminnossa Avustava ruoanvalmistus ajastin toimii hälytinajastimena. Ajastintoiminto ei pysäytä Avustava ruoanvalmistus -toimintoa, kun asetettu aika on päättynyt.
 1. Kosketa ja valitse Avustava ruoanvalmistus.
  Voit myös koskettaa ja valita Avustava ruoanvalmistus.
 2. Valitse haluamasi ruoka luettelosta.
  Kussakin ruokalajissa on käytettävissä useampi valinta.
 3. Noudata näytölle tulevia ohjeita.

  Voit käyttää oletusasetuksia koskettamalla Ok ponnahdusikkunan yläosassa.

 4. Kosketa Start ja noudata näytölle tulevia ohjeita.
  Jos valitussa toiminnossa käytetään esikuumennusta, voit seurata edistymistä säätöpalkista.
 5. Jos näyttöön tulee näkyviin ohjeita, kosketa Ok ja jatka koskettamalla sen jälkeen Start.
 6. Kun asetettu kypsennysaika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki ja tiedot näkyvät näytössä. Kosketa Ok.
 7. Kosketa toiminnassa olevan keittoalueen symbolia ja valitse Stop.
  Voit myös koskettaa tai ja valitse sen jälkeen Stop.
 8. Vahvista koskettamalla painiketta Kyllä.
  Kun olet valinnut toiminnon Avustava ruoanvalmistus ja Sous-vide, keittotaso sammuu automaattisesti 4 tunnin kuluttua.
  Avustava ruoanvalmistus kytkeytyy pois toiminnasta.
Vinkkejä Avustava ruoanvalmistus

Pieniä yksityiskohtia ruoanvalmistuksen optimoimiseen.

 • Nesteitä kuumentaessa keittoastia tulee täyttää sopivalla määrällä vettä (ts. 1–3 litraa) ennen ruoanlaittoa. Vältä lisäämästä nestettä ruoanlaiton aikana.
 • Kannen avulla voit säästää energiaa ja saavuttaa lämpötilan nopeammin (myös veden esikuumennuksen aikana).
 • Hämmennä ruokaa säännöllisesti ruoanlaiton aikana varmistaaksesi lämmön tasaisen jakautumisen.
 • Lisää suolaa ruoanlaiton alussa.
 • Sulata ruoka ennen sen valmistamista.
 • Lisää vihannekset (esim. parsakaali, kukkakaali, vihreät pavut, ruusukaali), kun vesi on saavuttanut oikean lämpötilan ja ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
 • Lisää perunat ja riisi kylmään veteen ennen toiminnon käynnistämistä.
 • Pataruokia, kastikkeita, keittoja, currykastikkeita, jauhelihakastiketta, gulassia ja liemiä valmistaessa voit käyttää toimintoa Uudelleen lämmitys tai Haudutus. Paista ainekset ennen Haudutus-toiminnon käynnistämistä (ilman Paistolämpömittari) ja lisää kylmää vettä. Kytke sen jälkeen toiminto päälle Avustava ruoanvalmistus -valinnasta.
 • Pieniä merenherkkuja (esim. meritursaan viipaleet/lonkerot tai äyriäiset) valmistaessa voit käyttää toimintoa Pannulla paistettu.
Vinkkejä Avustava ruoanvalmistus -toiminnon käyttämiseen - Pannulla paistettu

Pieniä yksityiskohtia ruoanvalmistuksen optimoimiseen.

Huomautus: Käytä ainoastaan tasapohjaisia pannuja.
Varoitus: Käytä monikerroksisia pannuja vain alhaisilla tehotasoilla keittoastian ylikuumenemisen ja vaurioitumisen välttämiseksi.
 • Käynnistä toiminto keittotason ollessa kylmä (esikuumennus ei ole tarpeen).
 • Älä käytä keittoastioita, joiden pohjan keskellä on kuviointi.
 • Käytä ruostumatonta teräsastiaa, jonka pohja on monikerroksinen.
 • Erikokoisten pannujen kuumenemisaika voi vaihdella. Raskaat pannut säilyttävät enemmän lämpöä kevyempiin verrattuna, mutta niiden kuumeneminen kestää pitempään.
 • Käännä ruoat, kun ne ovat saavuttaneet puolet halutusta lämpötilasta. Erittäin paksuja ruokia tulee kääntää useammin (ts. kahden minuutin välein).
 • Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään Sous-vide -toimintoa ennen Pannulla paistettu -toimintoa. Aseta valmistetut ruoat esikuumennetulle pannulle ja paista ne nopeasti molemmilta puolilta.
Sous-vide

Valitse Sous-vide vitamiinien ja aromien säilyttämiseksi.

Sous-vide -tekniikassa ruoka pakataan tyhjiöön ja valmistetaan alhaisessa lämpötilassa pitemmällä kypsennysajalla.

SensePro®-keittotaso antaa tarkat asetukset ja ohjeet.

Alhaisissa lämpötiloissa kypsennys - turvallisuusperiaatteet

Hyvä elintarvikehygienia mahdollistaa optimaalisen kypsennyksen alhaisessa lämpötilassa.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kypsentäessä ruokaa alhaisissa lämpötiloissa (esim. Sous-vide).

 • Pese/desinfioi kädet ennen ruoanlaittoa. Käytä kertakäyttökäsineitä.
 • Käytä ainoastaan korkealaatuisia tuoreita elintarvikkeita, joita on säilytetty oikein.
 • Pese ja kuori hedelmät ja vihannekset huolellisesti.
 • Pidä työtaso ja leikkuulaudat puhtaina. Käytä eri leikkuulautoja erilaisten ruokien käsittelyyn.
 • Kiinnitä erityistä huomiota elintarvikehygieniaan linnunlihaa, kananmunia ja kalaa käsitellessä:
  • Linnunliha tulee kypsentää aina vähintään 65 °C lämpötilassa vähintään 50 minuutin ajan.
  • Varmista, että Sous-vide -tekniikalla kypsennettävän kalan tuoreus on sashimi-luokkaa.
 • Säilytä valmistettua ruokaa jääkaapissa enintään 24 tunnin ajan.
 • Ruoan pastörointia suositellaan ennen sen tarjoilua, jos henkilöillä on heikentynyt immuunijärjestelmä tai krooninen sairaus. Ruoka tulee pastöroida 60 °C lämpötilassa vähintään yhden tunnin ajan.
Ruoan valmistaminen Sous-vide -toimintoa varten

Ruoan valmistaminen Sous-vide -toiminnolla edellyttää, että ruoat pakataan ensin tyhjiöön.

Tärkeää: Voit ostaa valmiita ruokia niiden käsittelemiseksi tällä menetelmällä.
 1. Lisää maustetut ruoat zip-lock- tai muovipusseihin.
 2. Jos käytät muovipusseja, pakkaa ruoka tyhjiöön tiivistyslaitteella.
Sous-vide

Valitse Sous-vide vitamiinien ja aromien säilyttämiseksi.

 1. Valmistele ainekset.
 2. Aseta kylmällä vedellä täytetty keittoastia vasemmalla edessä tai vasemmalla takana olevalle keittoalueelle.
  Käytä enintään 4 litraa vettä.
 3. Kosketa > Sous-vide.
  Voit koskettaa myös > Keittotason toiminnot > Sous-vide
 4. Valitse oikea lämpötila.
 5. Valinnainen toimenpide: Aseta aika.
  Kypsennysaika riippuu ruoan paksuudesta ja ruokalajista.
 6. Jatka koskettamalla Ok.
 7. Aseta Paistolämpömittari keittoastian reunaan.
 8. Sulje ponnahdusikkuna koskettamalla Ok.
 9. Kytke esikuumennus toimintaan koskettamalla Start.
  Kun keittoastia on kuumentunut haluttuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
 10. Aseta tyhjiöpussiin tiivistetyt ruoat keittoastiaan kohtisuorassa.
  Voit käyttää Sous-vide -telinettä.
 11. Kytke toiminto päälle koskettamalla painiketta Start.
  Jos asetat hälytinajastimen, se käynnistyy samanaikaisesti toiminnon kanssa. Kun asetettu aika on kulunut, laitteesta kuuluu äänimerkki ja ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Sulje ikkuna koskettamalla Ok.
Pysäytä tai säädä toiminto uudelleen koskettamalla tai käynnissä olevan alueen symbolia, ja sen jälkeen Stop. Vahvista koskettamalla ponnahdusikkunassa Kyllä.
KeepTemperature-toiminnon käyttäminen

KeepTemperature-toiminto mahdollistaa lämpötilan tarkan säätämisen ja ylläpitämisen.

Tärkeää: Lämpötila säilytetään +/- 1 °C tarkkuudella

Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan vasemmalla edessä tai vasemmalla takana olevalla keittoalueella.

Voit valmistaa monia erilaisia ruokia, kuten kastikkeita (esim. erilaisia currykastikkeita tai bouillabaisse-kastiketta).

 1. Kosketa ja valitse Keittotason toiminnot > Sous-vide.
  Voit myös koskettaa ja valita Sous-vide.
 2. Valitse oikea lämpötila.
 3. Valinnainen toimenpide: Aseta aika.
 4. Jatka koskettamalla Ok.
 5. Laita Paistolämpömittari keittoastian reunaan tai ruokaan.
 6. Kytke esikuumennus toimintaan koskettamalla Start.
  Kun keittoastia on kuumentunut haluttuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
 7. Sulje ponnahdusikkuna koskettamalla Ok.
 8. Jatka ruoanlaittoa asetetulla lämpötilalla koskettamalla Start.
  Jos asetat hälytinajastimen, se käynnistyy samanaikaisesti toiminnon kanssa. Kun asetettu aika on kulunut, laitteesta kuuluu äänimerkki ja ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Sulje ikkuna koskettamalla Ok.
Pysäytä tai säädä toiminto uudelleen koskettamalla tai käynnissä olevan alueen symbolia, ja sen jälkeen Stop. Vahvista koskettamalla ponnahdusikkunassa Kyllä.
Paistolämpömittari käyttäminen Lämpötilamittari

Mahdollistaa ruoan tai nesteen lämpötilan tarkkailemisen ruoanvalmistuksen aikana.

Tärkeää: Toiminto edellyttää, että vähintään yksi keittoalue on toiminnassa.

Toiminto voidaan kytkeä toimintaan kaikilla keittoalueilla, mutta ainoastaan yhteen keittoalueeseen kerrallaan.

Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi maitoa lämmittäessä tai vauvanruoan lämpötilaa tarkastaessa.

 1. Aseta Paistolämpömittari ruoan sisälle tai nesteeseen minimitasoon saakka.
 2. Kosketa näytön -painiketta Paistolämpömittari-valikon avaamiseksi ja valitse Lämpötilamittari.
  Voit myös koskettaa > Keittotason toiminnot > Lämpötilamittari.
 3. Kosketa Start.
  Paistolämpömittari aloittaa lämpötilan mittaamisen. Jos mikään keittoalue ei ole toiminnassa, näkyviin tulee tietoa antava ponnahdusikkuna.
Toiminto voidaan pysäyttää koskettamalla lämpötila-arvoa tai ja valitsemalla Stop.
Sulattaminentoiminnon käyttäminen

Sopii erilaisten aineksien, kuten suklaan ja voin tasaiseen sulattamiseen alhaisella lämmöllä.

Tärkeää: Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan yhdellä keittoalueella kerrallaan.
 1. Kosketa näytössä Valikko avaamiseksi.
 2. Valitse Keittotason toiminnot > Sulattaminen.
 3. Kosketa Start.
  Valitse haluamasi keittoalue. Näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa kysytään, haluatko peruuttaa edellisen tehotason (jos olemassa).

Pysäytä toiminto koskettamalla alueen valintamerkkiä ja sen jälkeen Stop-painiketta.

Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Suositeltu valmistustapa, aika ja lämpötila.

Ruoka, paksuus/ruokamäärä, kypsennystaso Valmistustapa Sisälämpötila/kypsennyslämpötila (°C) Kypsennysaika (min)
Naudanlihapihvi, paksuus 2 cm, raaka Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Naudanlihapihvi, paksuus 4 cm, raaka Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Naudanlihapihvi, paksuus 6 cm, raaka Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Naudanlihapihvi, paksuus 2 cm, puolikypsä Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Naudanlihapihvi, paksuus 4 cm, puolikypsä Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Naudanlihapihvi, paksuus 6 cm, puolikypsä Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Naudanlihapihvi, paksuus 2 cm, kypsä Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Naudanlihapihvi, paksuus 4 cm, kypsä Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Naudanlihapihvi, paksuus 6 cm, kypsä Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kanan rintafilee, 200 - 300 g, kypsä Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kanan rintafilee, 200 - 300 g, kypsä Haudutettu 68 - 74 35 - 45
Kanan koipi, 200 - 300 g, kypsä Haudutettu 78 - 85 30 - 60
Porsaanpihvi, paksuus 2 cm, kypsä Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Porsaansisäfilee, 4 - 5 cm, kypsä Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Lammasfilee, paksuus 2 cm, puolikypsä Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Lammasfilee, paksuus 2 cm, kypsä Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Lampaanselkä (luuton), 200 - 300 g, puolikypsä Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Lampaanselkä (luuton), 200 - 300 g, kypsä Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Lohi, paksuus 2 cm, läpikuultava Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Lohi, paksuus 3 cm, läpikuultava Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Lohi, paksuus 2 cm, läpikuultava Haudutettu 55 - 68 20 - 35
Lohi, paksuus 3 cm, läpikuultava Haudutettu 55 - 68 25 - 45
Tonnikala, paksuus 2 cm, läpikuultava Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Katkaravut, paksuus 1 - 2 cm, läpikuultava Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Kananmunat, keskisuuri koko, pehmeä Sous-vide 63 - 64 45 - 70
Kananmunat, keskisuuri koko, puolipehmeä Sous-vide 65 - 67 45 - 70
Kananmunat, keskisuuri koko, puolikova Sous-vide 68 - 70 45 - 70
Kananmunat, keskisuuri koko, pehmeä Keittäminen keittäminen 4
Kananmunat, keskisuuri koko, puolikova Keittäminen keittäminen 7
Kananmunat, keskisuuri koko, kova Keittäminen keittäminen 10
Riisi, - , keitetty Liuottaminen - 10 - 30
Perunat, - , keitetty Keittäminen keittäminen 15 - 30
Vihannekset (tuoreet), - , keitetyt Sous-vide 85 30 - 40
Parsa, - , keitetty Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Anna Hob²Hood-toiminnon säätää puhallinta automaattisesti, jotta voisit keskittyä itse ruoanlaittoon.

Hob²Hood on edistynyt automaattinen toiminto, joka yhdistää keittotason erityiseen liesituulettimeen infrapunasignaalin näyttöikkunoiden avulla. Puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti tila-asetuksen ja keittotasolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan.

Useimmissa liesituulettimissa kaukosäätöjärjestelmä on oletuksena pois päältä. Kytke se päälle ennen toiminnon käyttämistä.

Voit käyttää toimintoa automaattisesti asettamalla automaattisen tilan H1H6. Keittotason oletusasetus on H5.

Liesituuletin reagoi aina keittotasoa käyttäessä. Keittotaso tunnistaa keittoastian lämpötilan automaattisesti ja säätää puhaltimen nopeuden.

Kun valitset H1, keittotaso kytkee päälle ainoastaan valon.

Huomautus: Jos muutat puhaltimen nopeutta liesituulettimesta, oletusyhteys keittotasoon katkeaa. Toiminto voidaan palauttaa toimintaan kytkemällä laite POIS ja takaisin PÄÄLLÄ.
Huomautus: Katso lisätietoa liesituulettimen käytöstä liesituulettimen ohjekirjasta.
Tilan vaihtaminen manuaalisesti toiminnossa Hob²Hood

Puhaltimen nopeuden muuttaminen manuaalisesti voi vaikuttaa puhaltimeen ääneen ja laskea sen äänitasoa.

Jos et ole tyytyväinen äänitasoon / puhaltimen nopeuteen, voit vaihtaa tilaa manuaalisesti.
 1. Kosketa painiketta .
 2. Valitse Asetukset.
 3. Valitse Hob²Hood luettelosta.
 4. Valitse sopiva tila.
  Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket keittotason pois päältä, liesituulettimen puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä kytkee puhaltimen pois päältä automaattisesti, sitä ei voida kytkeä vahingossa päälle seuraavan 30 sekunnin aikana.
  Liesituulettimen valo kytkeytyy pois päältä kahden minuutin kuluttua keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen.
  Huomautus: Jos muutat puhaltimen nopeutta liesituulettimesta, oletusyhteys keittotasoon katkeaa. Toiminto voidaan palauttaa toimintaan kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle.
Hob²Hood
Tila Automaattinen valo Keittäminen Paistaminen
H0 Pois Pois Pois
H1 Päällä Pois Pois
H2 Päällä Puhaltimen nopeus 1 Puhaltimen nopeus 1
H3 Päällä Pois Puhaltimen nopeus 1
H4 Päällä Puhaltimen nopeus 1 Puhaltimen nopeus 1
H5 Päällä Puhaltimen nopeus 1 Puhaltimen nopeus 2
H6 Päällä Puhaltimen nopeus 2 Puhaltimen nopeus 3

Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.

Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.

H2-tila kytkee puhaltimen ja valon päälle, se ei ole lämpötilariippuvainen.

Huomautus: Jos muutat puhaltimen nopeutta liesituulettimesta, oletusyhteys keittotasoon katkeaa. Toiminto voidaan palauttaa toimintaan kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle.
Huomautus: Katso lisätietoa liesituulettimen käytöstä liesituulettimen ohjekirjasta.
Neuvoja ja vinkkejä Hob²Hood

Hyödynnä Hob²Hood-toiminnon kaikki ominaisuudet.

Kun käytät keittotasoa Hob²Hood-toiminnolla:

 • Suojaa liesituulettimen paneeli suoralta auringonvalolta.
 • Älä kohdista halogeenivaloa liesituulettimen paneeliin.
 • Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
 • Älä keskeytä keittotason ja liesituulettimen välistä signaalia (esim. kädellä, keittoastian kahvalla tai korkealla kattilalla).
Huomautus: Pidä Hob²Hood-infrapunasignaalin näyttöikkuna puhtaana.
Huomautus: Muut kaukosäädettävät laitteet voivat estää signaalin. Älä käytä kyseisiä laitteita keittotason lähellä Hob²Hood-toiminnon ollessa päällä.

Hob²Hood-toiminnolla varustetut liesituulettimet

Katso toimintoa käyttävien liesituulettimien täydellinen valikoima kuluttajille suunnatulta verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa käyttävissä Electrolux-liesituulettimissa on oltava merkki .

Lisätoiminnot
Käteviä toimintoja ruoanlaiton tueksi.
Ajastimen asettaminen

Anna keittotasosi laskea jokaisen keittoalueen minuutit erikseen.

Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen jälkeen toiminto.
 1. Kosketa alueen symbolia.
 2. Kosketa painiketta .
  Ajastimen valikkoikkuna syttyy näyttöön.
 3. Kytke toiminto päälle rastittamalla kohta .
  Symbolit muuttuvat arvoon .
 4. Valitse haluamasi aika pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.
  Esim. tunnit ja/tai minuutit.
 5. Vahvista valintasi koskettamalla Ok.

  Peruuta valinta valitsemalla .

  Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu . Sammuta äänimerkki koskettamalla painiketta .

Kytke toiminto pois päältä asettamalla tehotaso asetukseen 0.

Kosketa vaihtoehtoisesti ajastimen arvon vasemmalla puolella, kosketa sen vieressä ja vahvista valinta ponnahdusikkunan tullessa näkyviin.

Hälytinajastimen kytkeminen toimintaan

Anna keittotasosi laskea keittotason toiminta-aika.

Tärkeää: Toiminnolla ei ole vaikutusta keittoalueiden toimintaan.
 1. Valitse jokin keittoalue.
  Vastaava liukukytkin syttyy näyttöön.
 2. Kosketa painiketta .
  Ajastimen valikkoikkuna syttyy näyttöön.
 3. Valitse haluamasi aika pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.
  Esim. tunnit ja minuutit.
 4. Vahvista valintasi koskettamalla Ok.

  Peruuta valinta valitsemalla .

  Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu . Sammuta äänimerkki koskettamalla painiketta .

 5. Toiminnon kytkeminen pois käytöstä:
  1. Kosketa ajastimen arvon vasemmalla puolella.
  2. Kosketa sen vieressä ja vahvista valinta, kun ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Sekuntikello

Mahdollistaa keittoalueen toiminta-ajan tarkkailemisen.

Toiminnon ajanlaskenta käynnistyy automaattisesti heti kun keittoalue kytketään päälle.

Toiminto ei pysähdy, kun keittoastia nostetaan keittoalueelta.

Sekuntikello

Kytke Sekuntikello toimintaan tai pois toiminnasta valinnan mukaan.

 1. Kosketa avataksesi Valikko.
 2. Selaa valikkoa ja valitse Asetukset > Sekuntikello
 3. Kytke toiminto päälle / pois päältä kytkintä koskettamalla.
Sekuntikello

Nollaa Sekuntikello-toiminto ajanlaskennan sovittamiseksi valmistettavaan ruokaan.

 1. Kosketa painiketta .
 2. Valitse Nollaa ponnahdusikkunasta.
Toiminnon ajanlaskenta käynnistyy arvosta 0.
Sekuntikello

Keskeytä Sekuntikello-toiminto väliaikaisesti ajanlaskennan sovittamiseksi valmistettavaan ruokaan.

 1. Kosketa painiketta .
 2. Valitse Tauko ponnahdusikkunasta.
Jatka ajanlaskentaa valitsemalla Start.
Käyttöpaneelin lukitseminen

Käyttöpaneelin lukitseminen tehotason tahattoman muuttamisen estämiseksi.

Aseta ensin tehotaso.
Kytke toiminto toimintaan koskettamalla painiketta .

Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla kolmen sekunnin ajan.

Huomautus: Lukitustoiminto kytkeytyy pois päältä, kun keittotaso sammutetaan.
Lapsilukko

Lapsilukko estää laitteen käynnistämisen vahingossa.

 1. Kosketa näytössä Valikko avaamiseksi.
 2. Valitse luettelosta Asetukset > Lapsilukko.
 3. Kytke kytkin päälle.
 4. Kytke toiminto toimintaan koskettamalla kirjaimia A-O-X aakkosjärjestyksessä.

Poista toiminto käytöstä kääntämällä kytkin pois päältä.

Voit poistua Valikko koskettamalla -painiketta tai näytön oikeaa puolta ponnahdusikkunan ulkopuolella.

Ruoanlaiton keskeyttäminen ja palauttaminen

Ruoanlaiton väliaikainen keskeyttäminen ja palauttaminen tekemättä valittuihin asetuksiin muutoksia.

Tärkeää: Toimintoa ei voida kytkeä toimintaan, kun Avustava ruoanvalmistus tai Sous-vide on käynnissä.
Tärkeää: Toiminto pysähtyy PowerBoost.
 1. Kytke toiminto toimintaan koskettamalla painiketta .
  syttyy. Kaikki toiminnassa olevat keittoalueet on asetettu matalimpaan tehotasoon.
 2. Jatka ruoanlaittoa koskettamalla uudelleen -painiketta.
  Asetukset aktivoituvat uudelleen.
Automaattinen virrankatkaisu lisää turvallisuutta

Tietyissä olosuhteissa keittotaso sammuu tai kytkee keittoalueet pois toiminnasta automaattisesti.

Keittotaso sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.
Jos mitään keittoaluetta ei ole kytketty toimintaan, keittotaso sammuu energian säästämiseksi.
Käyttöpaneelin päällä on jokin esine yli 10 sekunnin ajan.
Jos käyttöpaneeliin roiskuu jotakin tai sen päälle asetetaan jokin esine (keittoastia, pyyhe jne.), laitteesta kuuluu äänimerkki ja keittotaso sammuu. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
Keittotaso ylikuumenee.
Keittotaso sammuu, jos se ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Anna keittoalueen jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta uudelleen.
Käytössä on virheellinen keittoastia tai kyseisellä alueella ei ole keittoastiaa.
Valkoinen keittoalueen symboli vilkkuu ja induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä yhden minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Tietyn ajan kuluttua viesti tulee näkyviin ja keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta. Aika riippuu tehotasosta.
Tehotason ja automaattisen virrankatkaisuajan välinen suhde

Mitä lämpimämpi keittoalue, sitä lyhyempi automaattinen virrankatkaisuaika.

Tehotaso Keittotason sammumisaika
1–2 6 tuntia
3–5 5 tuntia
6 4 tuntia
7–9 1,5 tuntia
Jälkilämmön merkkivalo

Merkkivalo auttaa välttämään kuumiin pintoihin koskettamisen.

Huomautus: Palovammojen vaara on olemassa jälkilämmön vuoksi.

Induktiokeittotasolla kypsennyksen lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastia puolestaan kuumentaa keittotason lasikeraamisen pinnan.

Jälkilämmön OptiHeat Control-merkkivalo ilmoittaa jälkilämmön tason asteikolla III, II tai I, jossa III on korkein taso.

Öko Timer (Säästöajastin)

Energian säästämiseksi keittoalue kytkeytyy pois päältä ennen ajanlaskennan päättymistä.

Toiminta-ajan ja ajanlaskenta-ajan erotus riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.

Asetukset

Määritä SensePro®-keittotaso omien tarpeidesi mukaan.

Voit valita haluamasi asetukset (esim. Kieli, Näytön kirkkaus ja Painikeäänet keittotasoosi.

Kieli

Haluatko vaihtaa Kieli alustavan asennuksen jälkeen? Aseta haluamasi kieli muutamalla helpolla toimenpiteellä.

 1. Kosketa näytössä Valikko avaamiseksi.
 2. Valitse Asetukset > Kieli.
 3. Valitse haluamasi kieli.
 4. Vahvista koskettamalla painiketta Kyllä.
 5. Kosketa Valikko sulkemiseksi.
Painikeäänet

Valitse haluamasi painikeäänet käyttöpaneelia koskettaessa.

 1. Kosketa näytössä -painiketta.
 2. Valitse Asetukset > Asentaa > Painikeäänet.
 3. Valitse haluamasi valinta
  • ei ääntä
  • napsahdus (oletus)
  • äänimerkki.
 4. Kosketa Ok.
 5. Kosketa Valikko sulkemiseksi.
Äänenvoimakkuus

Valitse haluamasi äänimerkkien äänenvoimakkuustaso käyttöpaneelia koskettaessa.

 1. Kosketa näytössä -painiketta.
 2. Valitse Asetukset > Asentaa > Äänenvoimakkuus.
 3. Valitse haluamasi valinta.
 4. Kosketa Ok.
 5. Kosketa Valikko sulkemiseksi.
Näytön kirkkaus

Visuaalista näkyvyyttä voidaan parantaa muuttamalla näytön Näytön kirkkaus.

Valittavissa on 4 eri kirkkaustasoa, taso 4 on kirkkain.
 1. Kosketa avataksesi Valikko.
 2. Valitse Asetukset > Asentaa > Näytön kirkkaus.
 3. Valitse haluamasi taso.
 4. Kosketa Ok.
 5. Kosketa Valikko sulkemiseksi.

Puhdistus ja hoito

Laitteen puhdistusaika ja -ohjeet. Puhdas ja hyvin hoidettu laite parantaa turvallisuutta ja lopputuloksia.
Keittotason puhdistus ja hoito

Keittotason puhdistusohjeet.

Varmista aina keittotason oikeaoppinen hoito ja käytä ainoastaan keittoastioita, joiden pohja on puhdas ja vaurioitumaton.

Keittotason puhdistusväli

Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Pinnan naarmut tai tummat tahrat eivät vaikuta keittotason toimintaan.

Poista välittömästi:

 • Sulanut muovi,
 • muovikelmu,
 • sokeri,
 • sokeripitoinen ruoka.

Mikäli niitä ei poisteta välittömästi, keittotaso voi vaurioitua.

Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Pitele kaavinta jyrkässä kulmassa ja siirrä sitä pintaa vasten.

Kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi, poista

 • kalkkirenkaat,
 • vesirenkaat,
 • rasvatahrat,
 • kirkkaat metalliset värimuutokset.

Puhdista keittotaso kostealla liinalla käyttäen hankaamatonta puhdistusainetta, joka sopii keittotason lasipintaan. Pyyhi liinalla tasaisesti vasemmalta oikealle pinnan vaakasuuntaisten urien puhdistamiseksi.

Poista kirkkaat metalliset värimuutokset käyttämällä veden ja viinietikan liuosta ja puhdistamalla keittotason pinta.

Pyyhi keittotaso pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.

Energian säästäminen

Helppoja tapoja säästää energiaa jokapäiväisessä ruoanlaitossa.

Vinkkejä helppoon energian säästämiseen ruoanlaiton aikana.

 • Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
 • Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
 • Aseta keittoastia keittoalueelle ennen keittoalueen kytkemistä toimintaan.
 • Aseta keittoastia keittoalueen keskelle.
 • Käytä pienempää keittoastiaa pienemmillä keittoalueilla.
 • Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

Käyttöönottovideot

Opi, kuinka saat parhaan hyödyn laitteestasi ohjevideoidemme avulla.

 • Kuinka käyttää ruuanlaittosensoria

  Kuinka käyttää ruuanlaittosensoria

  Katso videolta, kuinka SensePro-keittotason ruuanlaittosensoria käytetään.

  Seuraavaksi

 • Kuinka käyttää Assisted Cooking -toimintoa

  Kuinka käyttää Assisted Cooking -toimintoa

  Katso videolta, kuinka SensePro-keittotason Assisted Cooking -toimintoa käytetään, ja kokeile kotona!

  Seuraavaksi

 • Kuinka käyttää sous vide -toimintoa

  Kuinka käyttää sous vide -toimintoa

  Katso videolta, kuinka SensePro-keittotasosi sous vide -toimintoa käytetään, ja kokeile kotona!

  Seuraavaksi

 • Kuinka käyttää SensePro-keittotason käyttöliittymää

  Kuinka käyttää SensePro-keittotason käyttöliittymää

  Katso videolta, kuinka saat suurimman hyödyn SensePro-keittotasostasi. Saat vinkkejä esimerkiksi ajastimen ja power boost tai assisted cooking -toimintojen käyttöön.

  Seuraavaksi

 • Kuinka saada ravintolatasoisia tuloksia kotona sous vide -tekniikan avulla

  Kuinka saada ravintolatasoisia tuloksia kotona sous vide -tekniikan avulla

  Katso videolta sous vide -tekniikan hyödyt, ja opi tekemään ravintolatasoisia aterioita kotona SensePro-keittotasoasi käyttäen.

  Seuraavaksi

Toiminnot

Tarkka lopputulos paistolämpömittarilla

Langattoman paistolämpömittarin avulla valmistat korkealuokkaisia tuloksia helpommin. Paistolämpömittari mittaa lämpötilan asteen tarkkuudella ja välittää sen keittotasoon tarkan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tarkan lämpötilan säilyttäminen tarkoittaa, että Sous-vide-tekniikkaa voidaan käyttää keittotasolla.

Intuitiivinen kosketusnäyttö keittotason hallintaa varten

Helppokäyttöinen kosketusnäyttö keittotason varmaan käyttämiseen
Intuitiivinen käyttökokemus värillisen kosketusnäytön avulla. Kun valitset haluamasi ruoan, keittotaso näyttää reaaliaikaista tietoa jokaisesta alueesta ruoanvalmistuksen helppoa tarkkailua varten. Keittotaso näyttää yksityiskohtaiset ohjeet erinomaisten tulosten saavuttamiseksi.

Erillinen ajastin jokaiseen keittoalueeseen

Useiden ruokien valmistaminen samanaikaisesti voi olla monimutkaista, mutta niiden ajastimen asettamisen tulee olla helppoa. Keittotasosi avulla se on helppoa: aseta erilliset ajastimet kuhunkin keittoalueeseen ja keittotaso sammuu automaattisesti ajastuksen päättyessä. Älykästä tukea tarvittaessa.

Siltatoiminto alueiden yhdistämiseen ja suuremman alueen luomiseen

Enemmän tilaa ruoanlaittoon
Siltatoiminto mahdollistaa kahden erillisen keittoalueen yhdistämisen yhden suuren keittoalueen luomiseksi. Samoja lämpötila- ja aika-asetuksia soveltaen se sopii ihanteellisesti parila- ja paistinpannuihin.

Hob2Hood

Liesituulettimen automaattinen säätö keittotason avulla
Keittotaso säätää liesituulettimen asetuksia automaattisesti Hob2Hood®-tekniikkaa käyttäen. Puhallin säätyy ruoanlaiton aikana itsestään valittujen lämpötila-asetuksien mukaan. Voit itse keskittyä herkullisten ruokien valmistamiseen.

Kirjoita arvostelu

Laitteesi

Tästä tuotteesta löytyy useampi malli. Kerrothan meille, minkä mallin omistat, jotta arvostelusi olisi hyödyllinen muille asiakkaillemme. Mallin ja tuotenumeron (PNC) löydät sarjanumerotarrasta.

Kuinka löydän sarjanumerotarran?

Kiitos paljon arvostelusta

Tarkista postilaatikostasi vahvistusviestisi.

{{ props.errorNickname }}

Tämä näkyy arvostelusi yhteydessä, joten älä käytä koko nimeäsi. Jos käytät koko nimeäsi, arvosteluasi ei julkaista

Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi arvostelun vahvistamista ja mahdollista yhteydenottoa varten

{{ props.errorEmoji }}

Parhaimmat ja hyödyllisimmät arvostelut asiakkailtamme keskittyvät tuotteen laatuun, muotoiluun ja toimintoihin. Mikäli sinulla on palautetta toimitukseen, asennukseen tai palveluun liittyen, olethan yhteyksissä asiakastukeemme. Arvostelut käydään läpi ennen kuin ne julkaistaan sivuillamme. Lisätietoja tarvittaessa tutustu arvosteluohjeisiimme.


Hyväksyn käyttöehdot

Liity MyElectroluxiin, niin saat 20% alennusta seuraavasta ostoksestasi