Ilmanpuhdistimen Wi-Fi-yhteysongelmat

Päivitetty viimeksi 20.6.2022 9.02

Ongelma

 • Ilmanpuhdistinta ei voi yhdistää kotireitittimeen
 • Ilmanpuhdistin ei yhdistä reitittimeen.
 • Ilmanpuhdistin ei yhdistä Wi-Fi-verkkoon

Koskee

 • Pure A9 -sarjan ilmanpuhdistimet
 • Well A5/A7 -sarjan ilmanpuhdistimet

Ratkaisu

 1. Varmista, Wi-Fi-yhteytesi toimii ja ilmanpuhdistimesi on reitittimen kantaman sisällä.
 2. Varmista, että olet kirjoittanut Wi-Fi-verkon salasanan oikein.
 3. Käytä toista Wi-Fi-lähdettä. Voit käyttää esimerkiksi älypuhelinta, joka on yhdistetty eri Wi-Fi-lähteeseen.
 4. Aloita laitteen yhdistäminen ja seuraa sovelluksen ohjeita.
 5. Varmista, että olet valinnut sen Wi-Fi-lähteen, johon haluat muodostaa yhteyden.
 6. Kun ilmanpuhdistin on yhdistetty onnistuneesti, pidä sitä kytkettynä vähintään 15 minuutin ajan.
 7. Tarkista, että ohjelmisto on päivitetty. Tiedot löytyvät Electrolux-sovelluksesta.
 8. Yhdistä laite omaan reitittimeesi.

Syy

 • Ilmanpuhdistimen ohjelmistoa ei ole päivitetty.
 • Ilmanpuhdistin ei ole reitittimen kantaman sisällä.