Varsi-imuri ei lataa akkua

Päivitetty viimeksi 25.8.2022 10.50

Ongelma

  • Varsi-imuri ei lataa akkua
  • Varsi-imurin akun lataaminen kestää yli 6 tuntia
  • Varsi-imurin akku ei lataudu

Koskee

  • Varsi-imuri

Ratkaisu

1. Siirrä pääyksikkö alimpaan asentoon (koskee joitain malleja). 

Sitä ei tulisi lukita ylä- tai väliasentoon, kun akkua ladataan.


2. Tarkista, että pääyksikön takana olevat liittimet on kytketty latausasemaan.


3. Varmista, että latauspistoke on kytketty latausaseman takaosaan ja virtalähde on kytketty pistorasiaan.


4. Varmista, että latausaseman pistoke ja pistorasia toimivat.

Voit varmistaa pistorasian toimivuuden kytkemällä siihen toisen laitteen. Jos toinenkaan laite ei toimi, ongelma on mahdollisesti pistorasiassa. Tässä tapauksessa ota yhteyttä sähköasentajaan.


5. Varmista, että suulake on kytketty laitteeseen (koskee joitain malleja). 

Muuten latausprosessi ei käynnisty.


6. Varastoi ja lataa laitetta tilassa, jonka ympäristön lämpötila on 5 ° C - 35 ° C.

Latausaika on pidempi korkeissa lämpötiloissa. 

Syy

  • Pääyksikkö on väärässä asennossa (koskee joitain malleja).
  • Laitetta ei ole sijoitettu oikein latausasemaan.
  • Latauspistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.
  • Varmista, että pölysäiliö on oikein lukittuna paikoillaan.
  • Akun ja elektroniikan suojaamiseksi lataustoiminto kytkeytyy pois päältä, jos ympäristön lämpötila on alle 5 ° C tai yli 35 ° C.