Robotti-imurin Wi-Fi-yhteyden merkkivalo on hävinnyt tai vilkkuu

Päivitetty viimeksi 15.8.2022 9.11

Ongelma

  • Robotti-imurin Wi-Fi-yhteyden merkkivaloa ei näy
  • Robotti-imurin Wi-Fi-yhteyden merkkivalo vilkkuu

Koskee

  • Robotti-imurit, jotka voi liittää Wi-Fi-verkkoon

Ratkaisu

1. Tarkista, että haluamasi Wi-Fi-verkko toimii ja robotti-imuri on yhdistetty siihen.
 
2. Tarkista, että laite on Wi-Fi-verkon toiminta-alueen sisäpuolella.
 
3. Vilkkuva Wi-Fi-symboli osoittaa, että robotti yrittää muodostaa yhteyden verkkoon.
 
4. Mikäli Wi-Fi-yhteyden merkkivalo sammuu kokonaan, robotti-imuri ei ole yhteydessä verkkoon.

5. Kun robotti on yhdistettynä reitittimeen, Wi-Fi-symboli syttyy ja palaa jatkuvasti.