Takuuehdot

Päivitetty viimeksi 21.12.2020 15.44

Ongelma

Takuu

Ratkaisu

Kaikkiin kuluttajien sivuistoilta electrolux.fi tai aeg.fi ostamiin tuotteisiin sovelletaan Kuluttajasuojalaissa määriteltyjä ehtoja. Kuluttajasuojalain lisäksi noudatamme Kodintekniikka-alan markkinoinnin takuusuosituksia (MTS2002).

Tuotteen tyypistä riippuen, ottaen huomioon tuotteen luonteen ja odotetun käyttöiän, kuluttajan oikeus reklamaation tekemiseen Kuluttajasuojalain mukaisesta valmistus- ja materiaalivirheistä on yleensä 2 vuotta siitä päivästä lähtien kun kuluttaja on saanut laitteen haltuunsa (ostopäivä tai toimituspäivä tarvittaessa). Ilmoitus reklamaatiosta tulisi tehdä kohtuullisen ajan kuluessa * siitä kun vika on havaittu. Lakisääteisen takuun lisäksi voidaan soveltaa erillisiä kaupallisia takuita, jotka mainitaan ostokuitissa tai erillisessä takuuvahvistuksessa kyseiselle tuotteelle. 

Akkukäyttöisten laitteiden akkujen osalta oikeus reklamaation tekemiseen valmistus- ja materiaalivirheeseen vedoten on yhden vuoden ajan tuotteiden luonteen ja niiden odotetun käyttöiän vuoksi.

Mikäli ostat kuluttajana tuotteen electrolux.fi tai aeg.fi sivuistoilta, tarjoamme tuotteelle sen toimituspäivästä alkaen 1 vuoden kaupallisen takuun, jonka mukaan ilmenneiden virheiden oletetaan olleen olemassa tavaroiden luovutushetkellä, ellei Electrolux toisin osoita tai ellei tämä ole ristiriidassa vian tai tavaran luonteen kanssa. Tällä kaupallisella takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin (yllämainittu Kuluttajasuojalain mukainen, tuotteen tyypistä riippuva, oikeus reklamaation tekemiseen yleensä 2 vuotta laitteen haltuunotosta).

Tuotteille, jotka on ostettu kaupalliseen tai yhteisökäyttöön tai yrityksen ostamiin tuotteisiin tarjoamme 3 kuukauden takuun siitä päivästä, kun ostaja on saanut laitteen haltuunsa (ostopäivä tai toimituspäivä tarvittaessa).

Jotta voit käyttää mitä tahansa yllämainituista takuista, säilytä ostokuitti tai toimitusasiakakirjat takuutodistuksina. 

Jos reklamaatio tuotteen virheellisyydestä tehdään viitaten tiettyyn takuuseen tai Kuluttajasuojan mukaiseen lakisääteiseen vastuuseen ja selviää, että laitteessa ei ole takuuseen tai Kuluttajasuojalakiin määriteltyä materiaali- tai valmistusvirhettä, pidätämme oikeuden periä korvauksen reklamaation aiheuttamista tarkastuskustannuksista.

Electrolux tai sen nimeämä kolmas osapuoli ilmoittaa tarkastusmaksun/korvauksen määrän etukäteen. Tarkastusmaksun suuruus on 80 -150€ paikkakunnasta riippuen.

Edellä esitetyt takuut eivät kata tuotteiden tai tuotteiden osien heikkenemistä tuotteen luonteen vuoksi (esim. jos tuote on ns. kulutustarvike), tilatun tuotteen normaalia kulumista tai normaaleja kunnossatoimenpiteitä, ellei kyse ole virheellsyydestä. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos tilatun tuotteen heikentyminen tai vika johtuu

  • Tilatun tuotteen väärinkäytöstä käyttöohjeen ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisella tavalla, mukaan lukien tilatun tuotteen käyttö muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten se on tarkoitettu.
  • Onnettomuudesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta
  • Tilatun tuotteen ennaltaehkäisevän kunnossapidon laiminlyömisestä
  • Tilatun tuotteen muuttamisesta tai muokkaamisesta, joka saattaa vahingoittaa tuoteta tai aiheuttaa sen, ettei tuote enää toimi tarkoitetulla tavalla
  • Tilatun tuotteen virheellisesti asennuksesta tai säilytyksestä
  • Tilatun tuotteen korjaamisesta, muokkaamisesta tai huoltamisesta muun tahon kuin Electroluxin tai Electroluxin nimeämän korjaamon toimesta tai muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä. 


Jos haluat lisätietoja takuista ostaessa tuotteita electrolux.fi sivustoilta, tutustu ostoehtoihimme täällä.

Jos haluat lisätietoja takuista ostaessa tuotteita aeg.fi sivustoilta, tutustu ostoehtoihimme täällä


*2 kk sisällä vian havaitsemisesta tehdyt ilmoitukset katsotaan yleisesti tehdyksi kohtuullisen ajan sisällä