Pesuainelokeron (FL) purkaminen ja kokoaminen (AutoDose)

Päivitetty viimeksi 23.2.2021 8.47

Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet, sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Ole aina varovainen siirtäessäsi laitteita, sillä raskaiden laitteiden siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Käytä aina suojakäsineitä ja suljettuja jalkineita.

Huomaa, että itsekorjauksella tai ei-ammattimaisella korjauksella voi olla turvallisuusvaikutuksia, jos sitä ei tehdä oikein


Pesuainelokeron purkaminen ja kokoaminen:

Avaa pesuainelokero. Salpa (merkitty ”PUSH” -nimellä) näkyy vasemmalla puolella.

Paina salpaa (“PUSH”) kuvan osoittamalla tavalla ja vedä pesuainelokero ulos.

Irrota kahva painamalla punaista painiketta ja liu'uta kahvaa kuvan osoittamalla tavalla

Kuva pesuainelokerosta erotetusta kahvasta.

Vaihda pesuainelokero.


Aseta asennuksen aikana pesuainelokeron ohjain "A" kahvan kiskojen ja kahvan "B" seinän väliin.

Liu'uta kahvaa kuvan osoittamalla tavalla, kunnes punainen painike palaa lukittuun asentoon.