Paljekannen purkaminen ja kokoaminen (2)

Päivitetty viimeksi 23.2.2021 8.47

Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet, sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Ole aina varovainen siirtäessäsi laitteita, sillä raskaiden laitteiden siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Käytä aina suojakäsineitä ja suljettuja jalkineita.

Huomaa, että itsekorjauksella tai ei-ammattimaisella korjauksella voi olla turvallisuusvaikutuksia, jos sitä ei tehdä oikein

Kuinka vaihtaa paljas sinetti

1. Työtaso

Word-tuontikuva

Irrota ruuvit, joilla se kiinnittyy takapaneeliin.

Word-tuontikuva

Vedä se ulos takaa.

Oven turvalaite (kiinteällä laipalla)

Word-tuontikuva


Poista muovirengas, jolla paljetiiviste kiinnitetään kaappiin.


Vapauta paljetiiviste kaapista.

Word-tuontikuva

Irrota kaksi ruuvia, joilla oven turvalukitus on kiinnitetty etupaneeliin.

Word-tuontikuva

Ota laite ja siirrä sitä vasemmalle.

Word-tuontikuva

Käännä sitä kohti sisäpuolta (laipan oikea puoli).

Word-tuontikuva

Vedä se ulos oikealle ja poista se.

Vedä johtosuoja pois oven turvalaitteesta.

Irrota liitin.


Jos haluat koota oven turvalaitteen, toista samat toimet päinvastoin.

Word-tuontikuva


Ennen kuin kiristät ruuvit oven turvalaitteen kiinnittämiseksi etupaneeliin, varmista, että laippa on sijoitettu oikein ulkopuolelle nuolien osoittamalla tavalla.

Kiristä ruuvit 2,5 Nm momenttiin.

Ohjauspaneeli  

Word-tuontikuva

Poista työtaso (katso asiaankuuluva kappale).

Word-tuontikuva

Vedä pesuainelokero ulos ja paina samalla nuolen osoittamaa oikeaa reunaa.

Word-tuontikuva

Irrota ruuvi, jolla ohjauspaneeli on kiinnitetty kuljettimeen.

Word-tuontikuva

Vedä tarvittaessa kiinnike ulos.

Word-tuontikuva

Irrota neljä ruuvia, joilla poikkipalkki kiinnittyy kaapin sivuihin.

Irrota kaksi ruuvia, joilla pesuainelokero on kiinnitetty poikittaispalkkiin.

Word-tuontikuva

Vapauta ankkuriliuska, jolla pesuainelokero kiinnittyy poikkikappaleeseen.

Word-tuontikuva

Nosta ohjauspaneelin molempia puolia vetääksesi koukut, jotka kiinnittävät sen etupaneeliin.

Word-tuontikuva

Poista ohjauspaneeli ja aseta se kuvan osoittamalla tavalla ja varmista, että siinä on suoja naarmuuntumisen estämiseksi.

Etupaneeli

Poista työtaso (katso asiaankuuluva kappale).

Irrota ohjauspaneeli (katso asiaankuuluva kappale).

Irrota muovirengas, poista oven paljekumitiiviste etupaneelista.

Irrota oven turvalukituksen kiinnittävät ruuvit (katso vastaava kappale).

Word-tuontikuva

Kallista pesukonetta (taaksepäin).

Irrota kolme ruuvia, joilla etupaneeli on kiinnitetty pohjaan (nuolilla osoitettu).

Word-tuontikuva

Irrota kaksi ruuvia, joilla etupaneeli on kiinnitetty sivuille (nuolilla osoitettu).

Word-tuontikuva

Irrota etupaneeli.

Kun asennat etupaneelia, kiristä ensin kaksi ylempää ruuvia ja sitten kolme alempaa ruuvia.

Etupaneelista pääset käsiksi

Paljeta tiivisteKun oven paljetiiviste on irrotettu istuimeltaan kaapissa. Poista tasku laatikkokokoonpanosta.

Word-tuontikuva

Vedä laatikkotila paljetiivisteen pesuaineen tulotaskusta (avaa pidike tarvittaessa, jätä muuten kiinni).

Word-tuontikuva

Kokoonpanoa varten.

Kun työnnät laatikon lokeron paljetimen taskuun:

Aseta puristin paikalleen valoventtiilipalkin tiivisteen taskuun (sulje se, jos se on auki).

Voitele taskun sisäpuoli.

Word-tuontikuva


Voitele myös vetolaatikkokokoonpanon ulkopuoli, joka tulisi asettaa taskuun.


Työnnä nuolella merkitty laatikkotilan osa varovasti paljetihnan taskuun.

Word-tuontikuva

Tarkista, että annostelija on täysin paikallaan, jotta vältetään vesivuodot.

Poista napsautusrengas, jolla tiiviste kiinnitetään altaaseen.
Word-tuontikuva


Ota tiiviste hitsatusta altaasta.


(ole varovainen, koska tiiviste pidetään paikallaan napsautusrenkaalla)

Kun kokoat tiivisteen

voitele nestesaippualla osa, johon amme asetetaan (merkitty punaisella ympyrällä).

Varmista, että viitteet ovat kohdakkain.

Asenna lukitusrengas takaisin oven palvan tiivisteen ja altaan väliin.

Kokoa muovirengas takaisin oven paljekannen ja kaapin väliin.