Ovien turvalukituksen purkaminen ja kokoaminen (1)

Päivitetty viimeksi 23.2.2021 8.47

Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet, sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Ole aina varovainen siirtäessäsi laitteita, sillä raskaiden laitteiden siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Käytä aina suojakäsineitä ja suljettuja jalkineita.

Huomaa, että itsekorjauksella tai ei-ammattimaisella korjauksella voi olla turvallisuusvaikutuksia, jos sitä ei tehdä oikein

Oven turvalukitus

Word-tuontikuva

Poista rautarengas, jolla paljekumitiiviste kiinnittyy laitteeseen.

Poista asianmukainen paljekumitiivisteen osa yksiköstä.

Word-tuontikuva

Irrota kaksi ruuvia, joilla oven turvalukitus on kiinnitetty etupaneeliin.

Word-tuontikuva

Ota laite ja siirrä sitä vasemmalle.

Word-tuontikuva

Käännä sitä kohti sisäpuolta (laipan oikea puoli).

Word-tuontikuva

Vedä se ulos oikealle ja poista se.

Word-tuontikuva

Vedä oven turvalukitus ulos.

Ole varovainen laitteen alaosassa, koska siellä on pieni sauva.

Älä vedä sitä liikaa ulos, muuten pieni tanko tulee ulos suodattimen rungossa olevasta istuimesta alla kuvatulla tavalla.

Word-tuontikuva

Poista pieni tanko tapista (poistamisen jälkeen se pysyy pystysuorassa asennossa).

Word-tuontikuva

Vedä johtosuoja oven turvakytkimestä.

Irrota liitin.

Jos haluat koota oven turvalukituksen, toista samat tehtävät päinvastaisessa järjestyksessä.

Word-tuontikuva

Varmista, että pieni sauva on asetettu oikein oven turvalukituksen suhteen (katso kuva sivun yläosassa).

Pieni sauva on sijoitettava oikein istuimellaan nuolen osoittamalla tavalla.

Word-tuontikuva


Ennen kuin kiristät ruuvit oven turvalukituksen kiinnittämiseksi etupaneeliin, varmista, että laippa on sijoitettu oikein ulkopuolelle nuolien osoittamalla tavalla.


Kiristä ruuvit 2,5 Nm momenttiin.

Jos haluat koota oven turvalukituksen, toista samat tehtävät päinvastaisessa järjestyksessä.