Oven peruutus ja vaihto (31)

Päivitetty viimeksi 24.2.2021 15.48

Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet, sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Ole aina varovainen siirtäessäsi laitteita, sillä raskaiden laitteiden siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Käytä aina suojakäsineitä ja suljettuja jalkineita.

Huomaa, että itsekorjauksella tai ei-ammattimaisella korjauksella voi olla turvallisuusvaikutuksia, jos sitä ei tehdä oikein

Oven kääntäminen

1.Varmista, että laite seisoo pystyasennossa.

2. Avaa molemmat ovet ja poista ovivarusteet. Sulje ovet.

3. Irrota ruuvinreiän kansi (A) ja yläsaranan suojus (B) ohutteräisellä ruuvimeisselillä.

Laita ne sivuun.

4. Irrota oikean ylemmän saranan ruuvit. Tue yläovea kädelläsi. Irrota ylempi sarana, käännä se taaksepäin, ruuvaa ruuvit ja tappi siihen. Aseta sarana sivuun.

5. Irrota yläovi varovasti keskisaranasta. Aseta ylempi ovi pehmeälle pinnalle. Varo menettämästä aluslevyjä, jotka saattavat tarttua oveen.

6. Irrota ruuvi (B) ja "pysäytyslohko" (A) ja ruuvaa ne oven vastakkaiselle puolelle

7. Irrota keskisaranan ruuvit. Poista keskimmäinen sarana ja aseta se sivuun ruuvien kanssa.

Varo menettämästä aluslevyjä, jotka saattavat tarttua oveen.

8. Aseta alempi ovi pehmeälle pinnalle.

9. Irrota ruuvi (B) ja "pysäytyslohko" (A) ja ruuvaa ne oven vastakkaiselle puolelle.

10. Irrota keskisaranan reiän kannet ja laita ne vastakkaiselle puolelle oleviin reikiin.


11. Kallista laitetta varovasti pehmeälle vaahtomuovipakkaukselle tai vastaavalle materiaalille, jotta vältetään laitteen takaosan ja lattian vaurioituminen.

12. Irrota molemmat säädettävät jalat ja kierrä alemman saranan ruuvit.

13. Käännä alempi sarana laitteen toiselle puolelle, kierrä se ruuveilla ja asenna säädettävät jalat.

14. Asenna alaovi asettamalla alaoven reikä alemman saranatapin päälle. Kiristä ruuvit.

15. Asenna keskisarana laitteen vasemmalle puolelle kääntämällä alkuperäistä asentoa.

16. Asenna alemman oven yläreikä saranan keskitappiin. Kiristä ruuvit.

17. Asenna ylempi ovi asentamalla oven alempi reikä saranan keskitappiin.

18. Aseta ylempi sarana laitteen vasemmalle yläpuolelle. Tukemalla ovea kädellä, laita saranatappi ylemmän oven yläreikään. Kiristä ylemmän saranan ruuvit.

19. Ota pussista ylempi saranakansi (A). Asenna se ylempään saranaan. Aseta ruuvinreiän kansi (B) laitteen oikeaan yläkulmaan, missä ruuvinreiät ovat


Asenna ovivarustus.

Odota vähintään 4 tuntia, ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen.